e-Bilet Mevzuat ve Teknik Mimari

Elektronik Bilet ile ilgili mevzuat düzenlemeleri ve açıklama kılavuzları bu bölümde yer almaktadır.

 • e-Bilet Tebliğleri:

  1. 446 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

  2. Güncel Şekli ile 415 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

  3. 415 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • 4. 462 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

  5. 463 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • HAVA YOLU E-BİLETLERİNİN TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILMASI ESASLARI HAKKINDA DUYURU

  Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • e-Bilet Başvuru Formu ve Taahhütnamesi:

  e-Bilet Başvuru Formu ve Taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız.

  e-Bilet Başvuru Formu ve Taahhütnamesine ulaşmak için (462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
  Genel Tebliği ve 463 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) tıklayınız.

 • e-Bilet Raporu Teknik Kılavuzu:

  e-Bilet Raporu Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 • e-Bilet Raporu Havayolları Teknik Kılavuzu:

  e-Bilet Raporu Havayolları Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 • e-Yolcu Listesi Raporu Teknik Kılavuzu:

  e-Yolcu Listesi Raporu Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 • e-Bilet paketi:

  e-Bilet paketine ulaşmak için tıklayınız.

 • e-Bilet Webservis Kılavuzu

  e-Bilet Webservis Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Etkinlik e-Bileti Rapor Kılavuzu

  Etkinlik e-Bileti Rapor Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.